Pagina 179

Donateursacties

Geacht college, leden van de raad Diverse verenigingen en instanties hebben ons benaderd inzake de brief die zij hebben ontvangen met betrekking tot het besluit van het college om de collecteduur mbt collectes cq donateuracties met ingang van 1 januari 2009 te verkorten naar 1 week. Het bevreemd ons dat dit besluit is genomen zonder… [lees meer]

Trap Beversbergweg

Op donderdag 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Gulpen bij meerderheid de van de fracties CDA, PvdA en Balans besloten de verbindingstrap Pr. Christinastraat – Beversbergweg aan de openbaarheid te onttrekken. Simpel gesteld: de aanwezige hekken blijven staan en de eigenaar kan als gevolg van dit besluit de trap helemaal ontoegankelijk maken. Onze fractie… [lees meer]

Aandacht voor het Sportcomplex

Iedereen is er de afgelopen maanden wel mee  bezig geweest, de situatie rondom het te realiseren sportcomplex in Partij. Ook de Stichting Milieufederatie Limburg heeft gereageerd op het voornemen om in Partij een sportcomplex te realiseren. de Stichting Milieufederatie Limburg is het er net als de Fractie Franssen mee eens dat het geen goed plan… [lees meer]