Op 8 april heeft de Fractie Franssen gezamelijk met Groen Links een bezwaarschrift ingediend waarin wij aangeven dat wij het niet eens zijn met de gevolgde procedure voor het nemen van een besluit tot aankoop van grond in Partij. Van de bezwaarschriftencommissie hebben wij bericht ontvangen dat het niet mogelijk is het bezwaarschrift binnen de gestelde termijn te behandelen. Volgens artikel 7:10 lid drie van het algemeen bestuursrecht wordt het besluit ten hoogste 4 weken verdaagd. De uitspraak op het door ons ingediende bezwaarschrift zal na 3 juli bekend worden gemaakt.