Pagina 177

Voetbalvereniging Slenaken

Aan het College van B en W, de leden van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen, 12 juli 2008 Conform: Artikel 37 Betreft: Sportaccommodatie SV Slenaken Vol verbazing hebben wij kennis genomen van de column van dhr. Leo Jaspers in de Trompetter van 9 juli 2008, waarin wethouder Verhoeven antwoord geeft op de vraag… [lees meer]

Herkenbaar natuurgebied

Stichting Natuur & Landschap Gulpen – Wittem heeft begin deze maand aan alle bewoners van de kernen Partij en Wittem een brief verstrekt. Wij als Fractie Franssen zijn het geheel eens met deze stichting en willen middels dit bericht dan ook de aandacht vestigen op deze brief. Inleiding Een meerderheid van de gemeenteraad van onze… [lees meer]

Samen staan we sterk

Daar waar al diverse instanties ons standpunt betreffende het te realiseren sportcomplex in Partij- Wittem ondersteunen, heeft nu ook het Natuurhistorisch Genootschap zich achter dit standpunt geplaatst. Wij als fractie Franssen, die gezamenlijk met Groen – Links en Stichting Natuur en Landschap Gulpen –Wittem pleitten voor een alternatieve locatie voor een sportcomplex zijn zeer goed… [lees meer]

Nee tegen Sportcomplex

Fractie Franssen zet zich nog steeds gezamelijk met diverse instanties (IVN Gulp en Geul, Rijksdienst, de Vlinderstichting, Natuurbescherming, Stichting natuur en landschap Gulpen – Wittem en Groen – Links) in voor het behoud van het natuurlandschap in Partij – Wittem. Samen met deze organisaties en vooral Stichting natuur en landschap Gulpen – Wittem worden de… [lees meer]

Bezwaarschrift

Op 8 april heeft de Fractie Franssen gezamelijk met Groen Links een bezwaarschrift ingediend waarin wij aangeven dat wij het niet eens zijn met de gevolgde procedure voor het nemen van een besluit tot aankoop van grond in Partij. Van de bezwaarschriftencommissie hebben wij bericht ontvangen dat het niet mogelijk is het bezwaarschrift binnen de… [lees meer]