Geacht college, leden van de raad,

Afgelopen zondag werd er voor de 5e keer de Holland Hills Classis in Zuid-Limburg verreden. In tegenstelling tot de 4 voorafgaande edities vond deze wielerwedstrijd ditmaal plaats in Valkenburg a/d Geul. Volgens onze fractie zorgde deze wegwedstrijd niet alleen voor grote naamsbekendheid voor de gemeente Gulpen – Wittem, maar was dit ook een toeristische trekpleister voor de gemeente en met name de horeca van de gemeente Gulpen – Wittem.
Wij zijn dan ook diep teleurgesteld en vol onbegrip over het feit dat deze wegwedstrijd dit jaar ondanks eerdere berichtgevingen en versterkte informatie op de gemeentelijke website niet meer in onze gemeente verreden werd. Zeer zeker nadat wij uit de krant hebben moeten vernemen dat de gemeente niet meer bereid was financiële en organisatorische medewerking te verlenen aan dit evenement.

Graag zouden wij dan ook antwoord willen krijgen op een aantal vragen:

– Om welke organisatorische en financiële bijdrage vroeg de organisatie van de Holland Hills Classic de gemeente Gulpen – Wittem?

– Is hetgeen dat in het Limburgs Dagblad / Dagblad de Limburger vermeldt werd op 11 augustus de correcte aanleiding voor het vertrek van deze wegwedstrijd?

– Welke reden(en) heeft het college gehad om de organisatie van de Holland Hills Classic geen medewerking meer te verlenen en hoe onderbouwt het college deze reden(en).
– Vanaf welke datum was het college op de hoogte dat deze wegwedstrijd niet meer in Gulpen – Wittem zou worden verreden?

– Is het college in de toekomst van plan mee te werken aan de promotie van de wielersport in Limburg, zoals de provincie dit van plan is?

Hopende op een spoedig antwoord op de door ons gestelde vragen.

Hoogachtend,

Piet Franssen Robbert Dautzenberg

Raadslid/Fractievoorzitter Burgerfractielid
Een afschrift van deze brief hebben wij gestuurd aan de provincie Limburg t.a.v. Gedeputeerde Wolfs.