Dat de plannen van SV Slenaken voor het uitbreiden van hun accomodatie in het gemeenschappelijk belang van diverse verenigingen waarschijnljk geen doorgang kan vinden is het directe gevolg van het eerder door wethouder Ruud Verhoeven opgestelde accomodatiebeleid dat is aangenomen door de coalitiepartijen; Balans, PvdA en CDA. Fractie Franssen vindt het onacceptabel dat er in de kleine dorpskernen waar de verenigingen nog bloeien kortaf ‘nee’ wordt gezegd tegen uitbreidingen en renovaties waarmee een dorpskern weer jaren vooruit kan. Door het stimuleren van sport in de gemeente kunnen verenigingen de teruggang van leden beperken, het vernieuwen van accomodaties speelt hierbij volgens ons een belangrijke rol. Door sportaccomodaties te centreren neemt het plezier en de mogelijkheden waarmee er activiteiten in eigen dorp georganiseerd worden af. Wij snappen de wethouder en de coalitiepartijen dan ook niet dat zij de kernen in de kou laten staan door alle sportaccomodaties te willen centreren.