Geacht College,

Onlangs hebben er in onze gemeente twee themamarkten (boekenmarkt en streekproductenmarkt) plaatsgevonden.
De respons van de eigen inwoners, maar vooral de toeristen, de doelgroep, was triest om te moeten vernemen dat streekproducten amper aanwezig waren, maar de markt was meer gericht op T-shirts, sokken, kitsch en etc. Deze streekproductenmarkt was een rommelmarkt.
De streekproductenmarkt heeft zelfs geleid tot ingezonden brieven, die in niet mis te verstane woorden aangeven, wat de bezoekers er van vonden.
Op de boekenmarkt waren maar 4 stands met boeken, dus echt geen boekenmarkt.
Allen vonden het een aanfluiting. Het meest gehoorde commentaar: wij zijn door de gemeente (website en reclame) onder valse voorwendselen naar Gulpen gelokt. Dit dus nooit meer.
Onze fractie is van mening dat de gemeente met deze markten de plank grondig heeft mis geslagen.
Waarom themamarkten, als we moeten vaststellen, dat er steeds grotere problemen ontstaan bij de instandhouding van onze gemeentelijke weekmarkt.


Het zou veel beter zijn geweest indien het geld, dat nu gestoken is in een misleidende reclame voor deze themamarkten, gebruikt was om de weekmarkt te ondersteunen.
Wil men ook andere producten laten verkopen op de weekmarkt, zoals boeken of streekproducten, dat kan dat natuurlijk. Daar is geen themamarkt voor nodig.
Onze fractie is daarom van mening dat het College en de verantwoordelijke wethouder Mevr. Leurs onmiddellijk moeten stoppen met deze misleidende plannen en zich met volle aandacht moeten richten op onze weekmarkt.

Gaarne wil de fractie van het college weten:

  • Wat de totale kosten zijn, die voor deze themamarkten zijn geraamd?
  • Wat is er tot op dit moment reeds uitgeven incl. de kosten van het eigen personeel?
  • Gaarne willen wij een gespecificeerd kosten overzicht.

Is het college bekend met de problematiek rond onze huidige weekmarkt?
Indien u dit bekend is, wat denkt het college daar dan aan te doen?

Een afschrift van deze brief is vestuurd aan:
de leden van de gemeenteraad, de RTG-leden en de marktcommissie.