Onveilige verkeerssituaties Mechelen

Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook… [lees meer]

Doe mee aan de mensenketting tegen Tihange!

Zondag 25 juni vindt in Zuid Limburg een grote actie plaats tegen de bij Luik gelegen kerncentrales Tihange 2 en Doel 3. De gemeenteraad van Gulpen-Wittem ondersteunt deze actie en wil een zo snel mogelijke sluiting van de kerncentrale in Tihange. ter waarborging van ieders veiligheid. De actie wordt opgezet in de vorm van een… [lees meer]

Toezegging bevordering veiligheid busstation Gulpen

Het College van B&W heeft toegezegd om de veiligheid op en rondom het busstation in Gulpen te bevorderen. Dit naar aanleiding van onze dringende oproep om de ontvangen signalen over onveiligheid, afval en drugs(overlast) serieus te nemen. De afgelopen maanden heeft de gemeente het toezicht op het busstation geïntensiveerd. Het College staat voor een representatieve en… [lees meer]

Zorgen om stokoude kernreactor en grensoverschrijdende veiligheid

Al tijdens de vorige Raadsperiode is er in deze Raad en in het Provinciehuis uitgebreid gesproken over de grensoverschrijdende veiligheid en de zorgen die wij als gemeenteraad ons hierover maken. Destijds hebben wij al de oproep gedaan voor meer samenwerking. Ook nu willen wij opnieuw aandacht vragen voor deze grensoverschrijdende veiligheid. Een stokoude, lekkende kernreactor… [lees meer]

Pilot losloopgebieden hondenbeleid

Enkele maanden geleden heeft onze fractie samen met de hele gemeenteraad kort gesproken over het hondenbeleid. Dit na de forse aanscherping die wij als fracties een aantal jaren geleden hebben doorgevoerd. Door vrijwel alle fracties is na de evaluatie van het hondenbeleid aangegeven dat er behoefte is aan versoepeling van het beleid door het aanwijzen… [lees meer]