Al tijdens de vorige Raadsperiode is er in deze Raad en in het Provinciehuis uitgebreid gesproken over de grensoverschrijdende veiligheid en de zorgen die wij als gemeenteraad ons hierover maken. Destijds hebben wij al de oproep gedaan voor meer samenwerking. Ook nu willen wij opnieuw aandacht vragen voor deze grensoverschrijdende veiligheid.

Een stokoude, lekkende kernreactor ligt in Tihange, niet ver bij ons uit de buurt. De berichtenstroom en het gebrek aan informative over de veiligheidssituatie baart ons grote zorgen. Reden dat wij vandaag samen met het CDA deze motie indienen.

Wij dragen u als College op om deze motie ter hand te nemen en samen met de omliggende gemeenten en de provincie nu eindelijk stappen te zetten op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid.

Want laten we hopen dat een ramp zich nooit voor doet, maar als deze zich voordoet, kunnen wij daar de grenzen niet voor sluiten!

Lees hier de volledige motie, die unaniem door de gemeenteraad werd vastgesteld: Motie Tihange