Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook met de inwoners over in gesprek te gaan. De situaties: een onaangekondigde wegafsluiting (Wienberg), oversteekplaatsen en uitritten , snelheidsovertredingen en parkeren.

Hieronder de volledige brief:

 

Wienberg – Malleziep – Mechelbeeklaan

Vrijdag (2 juni 2017), betrof een van de drukste dagen voor de inwoners van Mechelen. De voorbereidingen voor de H. Communie in het Pinksterweekend waren op volle gang, zo ook voor de bewoners van bovengenoemde straten. Zij werden omstreeks de middag geconfronteerd met een afgesloten toegangsweg tot de buurt. Dit zonder voorafgaande aankondiging van de wegenbouwer en/of gemeente. Dit had niet alleen tot gevolg dat de buurtbewoners hun buurt niet in-of uit konden, maar ook dat in het geval van een calamiteit de buurt niet bereikbaar was voor Politie, Brandweer en Ambulance. Dit probleem is al eerder aan door ons aan u kenbaar gemaakt, maar destijds zagen de hulpdiensten onvoldoende aanleiding om maatregelen te nemen.

 

 1. Was u bekend met de wegafsluiting van bovengenoemde buurt?
 2. Waarom waren de buurtbewoners vooraf niet geïnformeerd?
 3. Waarom trad de gemeente niet op, toen meerdere buurtbewoners deze situatie bij u meldden?
 4. Waarom waren er (in eerste instantie) geen verkeersregelaars ingezet om de situatie te begeleiden?
 5. Wist u dat u door de buurt af te sluiten er geen andere ontsluitingsweg voor de buurtbewoners beschikbaar was?
 6. Bent u er mee bekend dat die bewuste vrijdag ook een arts de toegang werd geweigerd?
 7. Had u dit afgestemd met de hulpdiensten voor het geval een calamiteit zich voordeed?
 8. Wat is de afgesproken werkwijze als er zich in deze buurt een calamiteit voordoet en de enige ontsluitingsweg (Mechelbeeklaan) niet toegankelijk is?
 9. Bewoners opperen de suggestie om het onlangs aangelegde pad richting de Elzetterweg bij calamiteiten als ontsluitingsroute te gebruiken, ziet u hier mogelijkheden toe? 

Pastoor Ruttenstraat – Hoofdstraat

Vorige week konden wij in Dagblad de Limburger lezen dat de Pastoor Ruttenstraat de drukste fietsstraat in Nederland is voor de gebruikers van de populaire sportapp Strava. Het is bij iedereen bekend dat de Pastoor Ruttenstraat en Hoofdstraat tot de drukste straten in het heuvelland behoren. Dit leidt dagelijks tot meerdere irritaties op de weg tussen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Het is voor alle weggebruikers oppassen geblazen en het zou fijn zijn als iedereen elkaar de ruimte gunt. Helaas is de praktijk anders.

 

Helaas betekent dit met name ook voor de bewoners van het pleintje (bij Wonen Wittem) dat zij hun erf maar moeilijk kunnen verlaten en als zij pech hebben tot 15 minuten staan te wachten voordat zij de weg op mogen. Het is elke dag een gok of ze kunnen wegrijden. De bewoners hebben al diverse keren bij de gemeente aandacht gevraagd voor deze situatie en ook zelf een aantal oplossingen aangedragen. Uw medewerker die in-en uitgereden is, voorzag gelukkig geen probleem en verwees naar artikel 54 van de RVV (bijzondere manoeuvres). Helaas heeft dit tot op heden nog niet tot resultaat geleid en is er nog steeds geen zicht op verkeer dat uit de bocht komt met snelheden tot boven de 50 km/h.

 

 1. Bent u bekend met het probleem dat de bewoners van het pleintje bij Wonen Wittem ervaren?
 2. Bent u bereid om samen met hun naar een passende oplossing te zoeken (bijv. Een verkeersspiegel / het verbeteren van het uitzicht op de weg)?

 

Ter hoogte van de Pastoor Ruttenstraat en op de Hoofdstraat zijn een aantal oversteekplaatsen (zebrapaden). Bij een nat wegdek zorgen deze oversteekplaatsen voor ongelukken. Regelmatig gaan kinderen, senioren maar ook vitale volwassen onderuit op deze zebrapaden. Meerdere gebruikers hebben dit bij de gemeente gemeld, maar dit heeft nog niet tot een oplossing geleid.

 

 1. Bent u bekend met het probleem dat de mensen onderuit gaan op de zebrapaden?
 2. Bent u bereid om naar een passende oplossing te zoeken?
 3. Wie is er in het geval van letsel aansprakelijk?

 

In art. 49.2 RVV is opgenomen dat verkeer hoort te stoppen voor een oversteekplaats (zebrapad) als er iemand wil overnemen. Helaas constateren wij dat veel verkeer deze regel stelselmatig negeert op de bovengenoemde straten.

 

 1. Bent u bekend met het probleem dat mensen niet veilig kunnen oversteken op bovengenoemde straten?
 2. Bent u bereid om hier meer handhavend op te treden en indien mogelijk preventieve maatregelen te nemen? 

Schweiberg:

Na een lang en intensief traject heeft u samen met de buurtbewoners van Schweiberg de verkeerssituatie aangepast. Toch ontvingen wij opnieuw signalen van een gevaarlijke situatie, met name in de bocht (ter hoogte van huisnummers 37/39). De snelheid van het dalend verkeer (met name fietsers) ligt veel hoger dan toegestaan en oprijdend verkeer en bewoners ervaren grote ongemakken als zij willen passeren/uitrijden.

 1. Bent u bekend met het probleem dat de bewoners van Schweiberg ervaren?
 2. Bent u bereid om samen met hun naar een passende oplossing te zoeken?


A ge veld / Kloosterhof

De bewoners van A ge Veld en Kloosterhof maken zich zorgen voor als na de zomer de basisschool terugkeert naar Mechelen. Met name de toename van het verkeer (en parkeren) doordat er meer kinderen zijn van buiten de dorpskern Mechelen baart hun zorgen. Wij hebben vernomen dat u samen met Innovo en de ouderraad heeft gewerkt aan een plan voor een Kiss en Ride zone en daarnaast wil voorkomen dat er geparkeerd wordt in bovengenoemde straten.

 

 1. Kunt u ons voorzien van een nadere toelichting op uw plannen?

Commandeurstraat

Al een ruim aantal jaar geleden is besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Commandeurstraat. Dagelijks wordt er toch nog in twee richtingen gebruik gemaakt van deze straat, wat regelmatig leidt tot irritaties, opstoppingen en snelheidsovertredingen. Fractie Franssen heeft u eerder al aangegeven dat alleen handhavend optreden ons inziens onvoldoende is om de situatie na te leven. U gaf toen aan te zoeken naar aanvullende oplossingen (waaronder het verruimen van de parkeergelegenheden). Kunt u ons informeren over de stand van zaken voor het aanpakken van de verkeerssituatie- en parkeersituatie in deze straat?

De beantwoording van bovenstaande vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Daarnaast verzoeken wij u om het verkeersplan voor de kern Mechelen te onderwerpen aan een evaluatie. Indien hiervoor aanvullend budget noodzakelijk is, vernemen wij dit graag. Daarbij willen wij u de suggestie doen om samen met de bewoners de mogelijkheden te bespreken, gelet op de positieve ervaringen die dit voor de buurt Hilleshagen heeft opgeleverd.