Zondag 25 juni vindt in Zuid Limburg een grote actie plaats tegen de bij Luik gelegen kerncentrales Tihange 2 en Doel 3. De gemeenteraad van Gulpen-Wittem ondersteunt deze actie en wil een zo snel mogelijke sluiting van de kerncentrale in Tihange. ter waarborging van ieders veiligheid. De actie wordt opgezet in de vorm van een menselijke ketting die Aken met Tihange moet verbinden. De organisatie schat in dat 60.000 mensen, hand in hand,  nodig zijn om voor de hele afstand (circa 80 kilometer) de ketting sluitend te kunnen krijgen.  Er hebben zich reeds 16.000 mensen aangemeld. Naar verwachting stijgt het aantal deelnemers nog fors, met name spontaan op de actiedag zelf. Ongeacht het aantal deelnemers: de actie gaat in de geplande opzet door.

Hoe wordt de actie georganiseerd?

De ketting wordt gevormd vanuit Aken via Vaals richting Nijswiller, Wahlwiller, Partij-Wittem en Gulpen (langs de Rijksweg), dan door naar Margraten en Maastricht om via Eijsden richting Tihange af te buigen. De vier verbonden gemeenten zijn onder leiding van gemeente Maastricht in gesprek met de organisatie over de opzet en uitvoering van de actie. Daarbij is ook de provincie Limburg en de politie betrokken. De gemeenten richt zich voornamelijk op het waarborgen van de (verkeer)veiligheid van deelnemers aan de actie en andere weggebruikers.

Wat betekent dit voor de gemeente Gulpen-Wittem?

Om de actie in goede banen te leiden hebben de verbonden gemeenten en de organisatie van de actie een aantal afspraken gemaakt:

  • Het opstellen van de ketting alleen zal gebeuren op het noordelijke fietspad en trottoirs langs de Rijksweg
  • De kruispunten in Nijswiller (rotonde) en Wittem zullen te allen tijde open blijven (in verband met algehele verkeerscirculatie in het Heuvelland)
  • Voor fietsers wordt er tijdelijk een alternatief tracé aangewezen
  • Hulpdiensten en openbaar vervoer mogen geen hinder ondervinden
  • Deelnemers aan de actie mogen in de berm tussen het fietspad en de weg parkeren
  • Tijdens de actie zal er voor de weg een snelheidsbeperking gelden van 30 km.

Planning

Vanaf 12.00 uur worden actievoerders verwacht. Vanaf 14.00 uur zorgt de organisatie voor het opstellen van de ketting. Tussen 15.00 en 15.15 uur wordt de ketting daadwerkelijk gesloten en worden zijwegen tijdelijk afgesloten (met uitzondering van de verkeerspunten in Nijswiller en Wittem). Om 15.15 uur wordt de actie ontbonden.

Deelnemen en aanmelden

Informatie over de actie zelf en deelname aan de actie is te vinden via www.chain-reaction-tihange.eu/nl.