Enkele maanden geleden heeft onze fractie samen met de hele gemeenteraad kort gesproken over het hondenbeleid. Dit na de forse aanscherping die wij als fracties een aantal jaren geleden hebben doorgevoerd. Door vrijwel alle fracties is na de evaluatie van het hondenbeleid aangegeven dat er behoefte is aan versoepeling van het beleid door het aanwijzen van meerdere losloopgebieden, maar dat ook de aanscherping positieve effecten met zich mee heeft gebracht.

Nu, maart 2015 willen wij als fracties het College dan ook de opdracht geven om over te gaan tot de volgende stap: Het aanwijzen van meerdere losloopgebieden. Uit de evaluatie is namelijk gebleken dat hier grote behoefte voor is. Er zijn diverse plekken binnen de gemeente waar het goed mogelijk is om de hond los te laten lopen, zonder dat deze overlast verzorgt. Een goed voorbeeld hiervan ligt er tussen Partij- en Mechelen.

Tevens willen wij hiermee tegemoet komen aan de klachten- en wensen van hondenbezitters om meer ruimte te creëren voor loslopende honden en gelijktijdig ook tegemoet komen aan de klachten van niet-hondenbezitters om ook gebieden met aanlijnplicht te behouden. Wij blijven namelijk ook aandacht behouden voor de veiligheid en gezondheid van wild en (klein)vee.

Daarnaast vragen wij nogmaals aandacht bij het College voor het plaatsen van voldoende afvalbakken langs de hondenroutes en in de dorpskernen.

Wij dragen het College dan ook op om de mogelijkheden voor diverse losloopgebieden te onderzoeken en deze zo snel als mogelijk aan te wijzen door middel van een pilot. Daarbij verzoeken wij het College ook om deze pilot te evalueren en de resultaten aan de gemeenteraad.

De motie werd door de gehele gemeenteraad gesteund. Lees hier de motie: Losloopgebieden hondenbeleid