Motie Plastic afval (huis- aan huis inzamelen) unaniem door Raad vastgesteld

Vervolg op vorig bericht ‘Motie plastic afval’: De Raad van Gulpen-Wittem heeft op donderdadg 31 mei 2012 unaniem de motie Plastic Afval aangenomen. De door Fractie Franssen en CDA opgesteld, en door alle fracties ingediende motie draag het College op om zo snel mogelijk te starten met het huis- aan- huis ophalen van plastic afval. Daarbij… [lees meer]

Motie inzamelen plastic afval

De Raad heeft tijdens de Raadsvergadering van 26 april unaniem besloten om een brengvoorziening m.b.t. plastic afval te realiseren in onze gemeente. Daarbij hebben de diverse fracties suggesties gedaan over een permanente brengvoorziening, dan wel het systeem van de Chemokar, waarbij rekening zou worden gehouden met meerdere inleverpunten per kern en tijden waarop ook een… [lees meer]

Gescheiden inzameling Plastic Afval

Tijdens de Raadsvergadering van 26 april 2012 heeft de gehele Raad ingestemd met een voorstel om het plastic afval voortaan door middel van bronscheiding te sorteren. Dit betekent concreet dat er voor 1 juni in alle tien de dorpskernen een ‘brengvoorziening’ wordt gerealiseerd, waarbij met behulp van Licom medewerkers het afval kan worden gesorteerd. Verder… [lees meer]

Teken de petitie tegen de afschaffing van het statiegeld

Fractie Franssen roept iedereen op om de petitie te tekenen van de Milieubeweging die de Regering oproept om het statiegeld op petflessen niet af te schaffen maar juist te verruimen. Klik hier om naar de petitie te gaan. Niet overtuigd? kijk dan eerst naar dit filmpje. Waarom? Plastic verpakkingsafval vormt een groot deel van het zwerfafval dat op straat… [lees meer]

Plastic afval

Raadslid Jo Nix: Het lijkt een vastagendapunt te worden om wethouder Bormans telkens te bevragen over de stand van zaken met betrekking tot het scheiden van plastic afval en in te zetten op zowel bron- als nascheiding. Voor Fractie Franssen ligt het simpel; het is bewezen dat nascheiding beter, goedkoper en gemakkelijker is dus kiezen… [lees meer]