Raadslid Jo Nix: Het lijkt een vastagendapunt te worden om wethouder Bormans telkens te bevragen over de stand van zaken met betrekking tot het scheiden van plastic afval en in te zetten op zowel bron- als nascheiding. Voor Fractie Franssen ligt het simpel; het is bewezen dat nascheiding beter, goedkoper en gemakkelijker is dus kiezen wij niet voor bronscheiding. Dit doen wij zeer zeker niet omdat wij al aan de wettelijke vereisten voldoen en ook de bedragen ontvangen van het rijk voor het scheiden van plastic afval, iets wat er bij sommige oppositiefracties moeilijk te krijgen is. Het is zelfs zo  dat op het ogenblik dat wij nu alsnog tijdelijk met bronscheiding aan de slag gaan, wij per ophaalronde 900km of meer moeten rijden en hiermee alle voordelen al verloren zijn gegaan.