Vervolg op vorig bericht ‘Motie plastic afval’: De Raad van Gulpen-Wittem heeft op donderdadg 31 mei 2012 unaniem de motie Plastic Afval aangenomen. De door Fractie Franssen en CDA opgesteld, en door alle fracties ingediende motie draag het College op om zo snel mogelijk te starten met het huis- aan- huis ophalen van plastic afval. Daarbij zal er gebruik worden gemaakt van Licom medewerkers- en Verenigingen die interesse hebben kunnen ook meedoen. Namens de coalitiepartijen heeft raadslid Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) naar aanleiding van alle berichtgevingen de afgelopen dagen zich daartoe ingespannen om tot Raadsbrede steun te komen. Voor Fractie Franssen is altijd het uitgangspunt geweest dat het ophalen van afval met goede service naar onze inwoners toe geregeld moet zijn, dat de kosten zo laag mogelijk blijven en er een zo hoog mogelijk milieurendement wordt behaald.

Pleidooi: Ik begon de vorige raadsvergadering met de zin.. “Plastic afval, we lijken er maar niet vanaf te komen.” Nu we vandaag weer over afval spreken (het lijkt wel een betovering door Groen!) wil ik er toch echt zeker van zijn dat we tot een uitwerking komen die aansluit bij onze intenties én dat we er vanaf komen! De afgelopen dagen hebben wij als fractie een Collegebesluit, een lading brieven- en telefoontjes en een Raadsinformatiebrief ontvangen. Voor mij voorzitter was dit aanleiding om samen met mijn fractiegenoten en onze coalitiepartner CDA in gesprek te gaan. Gelijktijdig hebben we ook contacten gehad met de andere fracties in de Raad. Dit heeft geleid tot de indiening van deze motie.

Wij maken ons dan ook zorgen over de effectiviteit van de inzameling, zoals deze door het College wordt voorgesteld. Het doordeweeksoverdag, een halfuur per kern inzamelen van plastic sluit dan ook niet aan bij hetgeen alle fracties hier in de Raadsvergadering hebben uitgesproken. Nu verder uit het ambtelijk advies blijkt dat een permanent brengsysteem, zoals eerder bepleit een te grote investering vraagt moeten we een andere oplossing zoeken. Voor onze fractie staat de service naar onze inwoners toe voorop, dit in samenhang tot de betaalbaarheid en het milieurendement dat we kunnen halen.

De motie die wij nu dan ook indienen gaat uit van:

  • Het huis- aan huis ophalen van plastic afval;
  • Waarbij met inzet van verenigingen en Licom-medewerkers kosten bespaard kunnen worden, maar nog veel belangrijker verenigingen en Licom gesteund worden!
  • Wij vragen het College met deze motie dan ook om hun besluit te herroepen en een nieuw Collegebesluit te nemen.
  • Daarnaast blijven wij uiteraard voorstander om op termijn, als dit mogelijk wordt nascheiding te gaan toepassen.

Voorzitter op deze manier verwachten wij de beste service aan onze inwoners te kunnen bieden, de verenigingen de kans te bieden een centje bij te verdienen en de Licom medewerkers aan het werk te houden door in Gulpen-Wittem voor een beter milieu te gaan op een betaalbare manier.

Fractie Franssen (Robbert Dautzenberg)

Motie_Plasticafval_1