Toezegging bevordering veiligheid busstation Gulpen

Het College van B&W heeft toegezegd om de veiligheid op en rondom het busstation in Gulpen te bevorderen. Dit naar aanleiding van onze dringende oproep om de ontvangen signalen over onveiligheid, afval en drugs(overlast) serieus te nemen. De afgelopen maanden heeft de gemeente het toezicht op het busstation geïntensiveerd. Het College staat voor een representatieve en… [lees meer]

OV-Toerpas wordt uitgebreid!

Fractie Franssen is zeer verheugd met de positieve resultaten van ons initiatiefvoorstel aantrekkelijk openbaar vervoer. De resultaten die recent bekend zijn geworden worden opgevolgd door uitbreiding van de OV-toerpas.De OV-ToerPas is de speciale buspas waarmee toeristen twee dagen onbeperkt en tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen door Zuid-Limburg, alsmede naar Aken (met alle buslijnen van… [lees meer]

Antwoorden openbaar vervoer (nota van uitgangspunten)

In oktober 2013 hebben wij samen met het CDA vragen gesteld over de toekomst van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van en binnen Gulpen-Wittem. Het College heeft onze vragen inmiddels beantwoord en tevens een reactie opgesteld aan de provincie Limburg. Uit de beantwoording blijkt dat er nog geen afzonderlijk overleg tussen gemeente en provincie… [lees meer]

Inzicht gevraagd in gevolgen nota openbaar vervoer, voor Gulpen-Wittem

Met veel interesse hebben onze fracties (Franssen & CDA) kennis genomen van de provinciale nota van uitgangspunten voor het toekomstig openbaar vervoer in Limburg. Aanleiding hiervoor is de voorbereiding van de nieuwe concessie die in 2016 ingaat. Vandaag hebben beide fracties vragen gesteld over de gevolgen van de nota van uitgangspunten OV Limburg voor onze… [lees meer]

Haalbaarheidsonderzoek Openbaar Vervoer

Fractie Franssen en CDA hebben vorig jaar oktober een initiatiefvoorstel ingediend om het openbaar vervoer in het heuvelland te verbeteren. Als onderdeel van het voorstel is er een haalbaarheidsonderzoek gestart voor aantrekkelijk c.q. gratis openbaar vervoer. Uit de eerste gesprekken die de gemeente met Veolia, Omnibuzz en de VVV heeft gevoerd zijn diverse vervolstappen gezet… [lees meer]