5 maart: inloopmiddag project Geuldal:

De gemeente Gulpen-Wittem organiseert op donderdag 5 maart een inloopmiddag over de voorbereiding voor de opwaardering van het Geuldal tussen Wittem en Gulpen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u de plannen bekijken en bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen. Datum: Donderdag 5 maart 2015 Tijdstip: 16.00 uur – 19.00 uur (vrije inloop) Locatie: Hotel… [lees meer]

Gebiedsvisie Gulperberg

De ontwikkelingen op de Gulperberg hebben al jaren een hoop stof doen opwaaien. Stof die niet alleen van deze tijd is, maar impliciet verbonden is met de geschiedenis van onze fractie. Zoals velen onder u weten was minimale ontwikkeling op de Gulperberg een van onze speerpunten en dat is het nog steeds! Toen wij als raad… [lees meer]

Raadsvoorstel Gulperberg

Tijdens de raadsvergadering van 29 november, jongstleden heeft de Raad in grotendeels unanieme voorstellen besluiten genomen over de gebiedsvisie Gulperberg. Deze besluiten vloeien voort uit de raadsvergadering van oktober, waarin de concept gebiedsvisie uitgebreid besproken is. Namens Fractie Franssen heeft raadslid Jo Nix hierover het woord gevoerd. Voorzitter, in de laatste raadsvergadering van oktober hebben… [lees meer]

Gebiedsvisie Gulperberg

Raadslid Jo Nix: Voor ons ligt de vraag of wij een keuze kunnen maken voor een scenario voor de gebiedsvisie Gulperberg. Deze vraag en de keuze die wij maken heeft binnen onze fractie, maar zeker ook de gemeenschap van Gulpen een hoop stof doen opwaaien. Stof die niet alleen van deze tijd is, maar impliciet verbonden… [lees meer]

Gulperberg – Centerparcs

De kwestie Gulperberg-Center Parcs is een belangrijk item voor onze fractie. Enerzijds snappen wij de voorzichtigheid waarmee we met ons cultuurlandschap moeten omgaan, anderzijds snappen wij ook dat er financiële en economische ontwikkelingen zijn die ons nopen om keuzes te maken. In de kwestie Gulperberg kiezen wij nadrukkelijk nu voor terughoudendheid en de regie in… [lees meer]