De kwestie Gulperberg-Center Parcs is een belangrijk item voor onze fractie. Enerzijds snappen wij de voorzichtigheid waarmee we met ons cultuurlandschap moeten omgaan, anderzijds snappen wij ook dat er financiële en economische ontwikkelingen zijn die ons nopen om keuzes te maken. In de kwestie Gulperberg kiezen wij nadrukkelijk nu voor terughoudendheid en de regie in eigen hand nemen. Alle recente ontwikkelingen hebben ons gedwongen om nadrukkelijk nu die stap te maken. Wij willen in ieder geval kijken naar de Gulperberg in samenwerking met breed scala aan partijen (de stakeholders). Samen willen wij kijken naar wat we met de Gulperberg willen en kunnen in de toekomst, verblijfrecreatie is een optie, maar zeker niet de enige optie. Laat dat in ieder geval in een gebiedsvisie duidelijk worden, waarbij wij proberen met een breed draagvlak en meerdere partijen verstandige keuzes te maken, nu en voor de toekomst.

Fractievoorzitter Roel Ronken