Toezegging bevordering veiligheid busstation Gulpen

Het College van B&W heeft toegezegd om de veiligheid op en rondom het busstation in Gulpen te bevorderen. Dit naar aanleiding van onze dringende oproep om de ontvangen signalen over onveiligheid, afval en drugs(overlast) serieus te nemen. De afgelopen maanden heeft de gemeente het toezicht op het busstation geïntensiveerd. Het College staat voor een representatieve en… [lees meer]

Duurzaam Afvalbeleid vanaf 2018

Vorige week heeft de gemeenteraad unaniem besloten om vanaf 2018 ons afval duurzamer te gaan inzamelen. Een goed afgewogen stap, zo zien wij het om niet meteen voorop te lopen bij de diverse mogelijkheden om afval in te zamelen. Eerder besloten wij in de Raad al om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling RD4… [lees meer]

Pilot losloopgebieden hondenbeleid

Enkele maanden geleden heeft onze fractie samen met de hele gemeenteraad kort gesproken over het hondenbeleid. Dit na de forse aanscherping die wij als fracties een aantal jaren geleden hebben doorgevoerd. Door vrijwel alle fracties is na de evaluatie van het hondenbeleid aangegeven dat er behoefte is aan versoepeling van het beleid door het aanwijzen… [lees meer]

College biedt ontwerpbegroting 2015 aan

Gulpen-Wittem, 16 oktober 2013 – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerpbegroting 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. De ontwerpbegroting voor 2015 sluit met een positief saldo van € 525.000. De meerjarenraming sluit met een structureel overschot van € 215.000  Eerste aanzet verwezenlijking collegeprogramma Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat… [lees meer]

Motie Plastic afval (huis- aan huis inzamelen) unaniem door Raad vastgesteld

Vervolg op vorig bericht ‘Motie plastic afval’: De Raad van Gulpen-Wittem heeft op donderdadg 31 mei 2012 unaniem de motie Plastic Afval aangenomen. De door Fractie Franssen en CDA opgesteld, en door alle fracties ingediende motie draag het College op om zo snel mogelijk te starten met het huis- aan- huis ophalen van plastic afval. Daarbij… [lees meer]