Vorige week heeft de gemeenteraad unaniem besloten om vanaf 2018 ons afval duurzamer te gaan inzamelen. Een goed afgewogen stap, zo zien wij het om niet meteen voorop te lopen bij de diverse mogelijkheden om afval in te zamelen. Eerder besloten wij in de Raad al om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling RD4 en nu ook volgens hun duurzame werkwijze. Een stap die Fractie Franssen toejuicht.

Wij vinden het van belang dat ons afval minder wordt, dat het afval dat er is duurzamer wordt verwerkt of waar mogelijk wordt hergebruikt als een nieuwe grondstof. Als het gaat om het scheiden van afval en de kilo’s die wij in Gulpen-Wittem procederen, hebben we nog een slag te slaan. Een slag die wij als Fractie Franssen als een kans zien om de inwoners te stimuleren om bewust om te gaan met het maken van afval en zo het aantal kilo’s per inwoner in de komende jaren te verminderen.

Fractie Franssen kan dan ook instemmen met het voorliggend beleidsplan waarbij inwoners betalen naar rato dat zij de kliko aan de weg zetten of deze delen met de buren. Wel willen wij opmerken dat er absoluut gemonitord en gecontroleerd moet worden of er een toename is van het zwerfvuil en als dat het geval is, welke acties het College uitzet om dit aan te pakken. Wij willen daar als Raad elk half jaar over geïnformeerd worden!

Daarnaast is ons streven in elk geval dat de afvalinzameling voor de inwoners niet duurder mag worden de komende periode.

Tot slot wensen wij alle inwoners veel succes en plezier toe met dit nieuwe afvalbeleid, want wie met plezier zijn afval scheidt, heeft ook plezier van zijn omgeving en zijn beurs.