Parkeren voor gehandicapten

Fractie Franssen heeft enige tijd geleden vragen gesteld over de mogelijkheden om parkeren voor gehandicapten te vergemakkelijken. Een van onze voorstellen was het voorstel om net zoals in onze buurgemeente gehandicapten vrij te stellen van betaald parkeren om zo de mobiliteit te vergroten. Het College is echter bang dat gehandicapten misbruik zullen gaan maken van de situatie… [lees meer]

Parkeren voor gehandicapten

Binnen onze gemeente, vooral in de kern, is de mogelijkheid om auto’s te parkeren zeer beperkt. Daarom staan deze parkeerplaatsen de hele dag vol en is het vinden van een vrije plaats overdag bijna niet mogelijk. Het meest benadeeld door deze situatie worden de gehandicapten in onze gemeente. Zij hebben vaak een beperkte eigen mobiliteit en… [lees meer]

Fietsen Oude Maastrichterweg

De afgelopen week zijn wij benaderd door diverse bewoners van de Oude Maastrichterweg, welke hebben geconstateerd dat gedurende de Mergelheuvelland tweedaagse van 20 en 21 september jl. een deel van de Mountainbike route de oude Maastrichterweg af kwam (richting Wesselderstraat). Wij willen het college graag erop wijzen dat ook het bejaardenhuis van Gulpen gelegen is… [lees meer]

Besluit Beversbergweg

Aan de bewoners van de wijk ‘de Rus’ Gulpen, 7 juli 2008 Betreft: Raadsbesluit donderdag 26 juni 2008 Op donderdag 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Gulpen bij meerderheid de van de fracties CDA, PvdA en Balans besloten de verbindingstrap Pr. Christinastraat – Beversbergweg aan de openbaarheid te onttrekken. Simpel gesteld: de aanwezige hekken blijven… [lees meer]

Trap Beversbergweg

Op donderdag 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Gulpen bij meerderheid de van de fracties CDA, PvdA en Balans besloten de verbindingstrap Pr. Christinastraat – Beversbergweg aan de openbaarheid te onttrekken. Simpel gesteld: de aanwezige hekken blijven staan en de eigenaar kan als gevolg van dit besluit de trap helemaal ontoegankelijk maken. Onze fractie… [lees meer]