Binnen onze gemeente, vooral in de kern, is de mogelijkheid om auto’s te parkeren zeer beperkt. Daarom staan deze parkeerplaatsen de hele dag vol en is het vinden van een vrije plaats overdag bijna niet mogelijk. Het meest benadeeld door deze situatie worden de gehandicapten in onze gemeente.

Zij hebben vaak een beperkte eigen mobiliteit en zijn daardoor gedwongen om zo dicht als mogelijk de plaats van bestemming (winkel, post, kerk e.d.) te bereiken. Als zij een parkeerplaats vinden moet daar ook nog stevig voor worden betaald.

In de ons omringende gemeenten zoals Valkenburg kunnen de gehandicapten op vertoon van de gehandicaptenkaart vrij van parkeerplaatsen gebruik maken. Een prachtige service van de gemeente voor haar gehandicapte medeburger.

Onze fractie is zeer gecharmeerd van deze gedachte en aan de andere kant verbaasd, dat dit beleid niet ook in onze gemeente gehanteerd wordt. Daarom verzoekt onze fractie het College om op korte termijn met voorstellen in de Raad te komen om onze gehandicapte medeburgers ook in onze gemeente deze dienst te bewijzen. Mocht u dit voorstel niet willen steunen, dan wil onze  fractie daarover met u in de Raad in debat gaan.