Fractie Franssen heeft enige tijd geleden vragen gesteld over de mogelijkheden om parkeren voor gehandicapten te vergemakkelijken. Een van onze voorstellen was het voorstel om net zoals in onze buurgemeente gehandicapten vrij te stellen van betaald parkeren om zo de mobiliteit te vergroten. Het College is echter bang dat gehandicapten misbruik zullen gaan maken van de situatie en hun voertuig voor onbepaalde tijd zullen laten staan. Daarnaast stelt het College dat zij zich al meer dan voldoende inzetten om de mobiliteit van gehandicapten te waarborgen en te vergroten. Op ons verzoek is dus negatief geantwoord, mede omdat de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) geen formeel standpunt heeft over het parkeren voor gehandicapten. Als fractie kunnen wij dus ook stellen dat er niet gekeken is naar de initiatieven van buurgemeenten en er ook geen overleg is geweest met het gehandicaptenorganisaties. Dit vinden wij zeer jammer. Nog schandaliger vinden wij het als fractie dat het College probeert zich hier zo snel mogelijk en zo ver mogelijk weg van te houden.