Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2009 heeft fractie Franssen samen met de fracties Balans en GroenLinks het agendapunt ‘parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen’van de agenda laten afvoeren. (Fractie Franssen (3), Balans (3), GroenLinks (2)) Dit hebben wij gedaan omdat er nog te veel onduidelijkheden en onbeantwoorde vragen bij de fracties zijn over het door Wethouder Bormans opgestelde plan. Wethouder Bormans was teleurgesteld in ons besluit en heeft de fracties verzocht om wijzigingen aan te dragen, waarmee het voorstel op brede steun van de gemeenteraad kan rekenen. Het raadsvoorstel zal bij de komende Ronde Tafel Gesprekken en de eerstvolgende Raadsvergadering opnieuw aan de orde komen.