De afgelopen week zijn wij benaderd door diverse bewoners van de Oude Maastrichterweg, welke hebben geconstateerd dat gedurende de Mergelheuvelland tweedaagse van 20 en 21 september jl. een deel van de Mountainbike route de oude Maastrichterweg af kwam (richting Wesselderstraat). Wij willen het college graag erop wijzen dat ook het bejaardenhuis van Gulpen gelegen is aan de Oude Maastrichterweg en u kunt zich wel voorstellen tot welke situatie dit heeft geleid. Fietsers kwamen met volle vaart de weg waarbij de bejaarden gedwongen werden uit te wijken of werden op ruwe wijze gemaand op te letten. Graag willen wij het college de navolgende vragen voorleggen:

1.      Is het college op de hoogte van deze situatie en daaraan gekoppelde klachten?

2.      Heeft de organisatie van de Mergelheuvelland Tweedaagse een vergunning aangevraagd voor het gebruik van de Oude Maastrichterweg in hun parcours?

3.      Indien 1 met ja wordt beantwoord, wanneer is dit gebeurt en heeft de aanvrager in zijn vergunningaanvraag rekening gehouden met de aanwezigheid van het bejaardenhuis?

4.      Indien 1 met ja wordt beantwoord, heeft het college bij de verwerking van de vergunningaanvraag rekening gehouden met bejaardenhuis?

5.      Indien 3 met ja wordt beantwoord, wat waren de redenen van het college om de route toch vrij te geven via de Oude Maastrichterweg?

6.      Is er overleg geweest met de directie van het bejaardenhuis aangaande deze situatie?

7.      Is het mogelijk om vergunningen voor dergelijke mountainbike- en tourtochten via de Oude Maastrichterweg niet meer te verlenen, maar de aanvrager te vragen hun route te verleggen? (Hierdoor wordt het bejaardenhuis ontzien!).