Onderhoud terrein voormalige Pendile Eys

Van de bewoners en ondernemers rondom de Grachtstraat in Eys ontvangen wij signalen dat het terrein van de voormalige Pendile opnieuw niet onderhouden wordt. Vorig jaar zijn er met de woningstichting Wonen Wittem afspraken gemaakt over het onderhoud. Dit onderhoud is nu opnieuw in de slop geraakt. De overlast is inmiddels dusdanig groot, dat onderhoud… [lees meer]

Locatie Pendile Eys: regie moet terug naar de gemeente

Fractie Franssen vindt het van belang dat de gemeente nu zelf de regie neemt bij de locatie van de voormalige Pendile in Eys. Woningstichting Wonen Wittem heeft in de afgelopen tien jaar bewezen, niet in staat te zijn tot een breed gedragen oplossing te komen. Voor ons aanleiding om samen met het CDA een voorstel… [lees meer]

Tevreden terugblik op 2013

Fractie Franssen kijkt tevreden terug op de jaarrekening 2013. Ondanks de negatieve verwachtingen hebben wij als gemeente een positief resultaat verkregen. Daarnaast zijn onze reserves nog steeds ruim voldoende, met het oog op de sombere verwachtingen in de komende jaren. Wij hebben het College dan ook gecomplimenteerd met de jaarrekening en willen een aantal mooie… [lees meer]

Kernoverleggen in dorpen vormen hun eigen stichting

Hoewel onze gemeente bestaat uit meerdere unieke gemeenschappen streven we als inwoners vaak dezelfde belangen na. Zo vindt vrijwel iedereen het belangrijk om te leven in een mooie en veilige omgeving waarin inwoners zich gelukkig en vrij voelen. De gemeente Gulpen-Wittem vindt het dan ook belangrijk om mensen de ruimte te bieden om zelf vorm… [lees meer]