Fractie Franssen vindt het van belang dat de gemeente nu zelf de regie neemt bij de locatie van de voormalige Pendile in Eys. Woningstichting Wonen Wittem heeft in de afgelopen tien jaar bewezen, niet in staat te zijn tot een breed gedragen oplossing te komen. Voor ons aanleiding om samen met het CDA een voorstel te doen om het bouwplan af te schieten en de regie terug te nemen (mogelijk door aankoop van de grond). De collega fracties GroenLinks en Balans dienden ieder hun eigen motie in. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot een voorstel gekomen waarin het College de volgende opdracht krijgt:

  1. In overleg te gaan met Wonen Wittem met als doel te komen tot een overdracht van de grond van Wonen Wittem naar gemeente (zodat gemeente regie terug krijgt);
  2. Om de zelfsturingsgroep alsmede andere geïnteresseerden (omwonenden) uit te nodigen mee te denken over de concrete invulling van het terrein;
  1. een parkeeronderzoek + verkeersstroom mee te nemen;
  2. Om de raad over de voortgang te informeren.

Klik hier voor de volledige motie.