Hoewel onze gemeente bestaat uit meerdere unieke gemeenschappen streven we als inwoners vaak dezelfde belangen na. Zo vindt vrijwel iedereen het belangrijk om te leven in een mooie en veilige omgeving waarin inwoners zich gelukkig en vrij voelen. De gemeente Gulpen-Wittem vindt het dan ook belangrijk om mensen de ruimte te bieden om zelf vorm te geven aan hun leefomgeving. Daarom heeft de gemeente een zelfsturende vorm van burgerparticipatie opgezet.

Inwoners gaan met elkaar in gesprek om ideeën of plannen op papier te zetten waarmee ze de leefbaarheid en de kwaliteit van het dorp willen verbeteren. In Nijswiller, Slenaken, Reijmerstok en Ingber-De Hut zijn al zogenaamde ‘kernoverleggen’ opgericht. Dat deze overleggen hun vruchten afwerpen blijkt uit het aantal goede ideeën dat al op tafel ligt! Deze kernoverleggen moesten vanwege gestelde financiële eisen nog wel in een juridische vorm worden gegoten. Gekozen werd voor de vorm van een stichting. Deze maand zijn de oprichtingsakten door de voorzitters van de kernoverleggen ondertekend. Een belangrijke stap, vindt ook wethouder Franssen: “Inwoners weten vaak zelf goed waar er mogelijkheden liggen om de leefomgeving in het dorp te verbeteren. Wij vinden het dan ook belangrijk om inwoners de ruimte te bieden hierop in te spelen. Het is mooi om te zien dat al vier dorpen actief en enthousiast aan de gang zijn!”

De eerste stichtingsakten werden op 11 december bij notaris J. Diederen van  kantoor Metis ondertekend door de heer J. Reinders, voorzitter kernoverleg Nijswiller, en door mevrouw J. Brouwers, voorzitter kernoverleg Ingber-De Hut. Op 16 en 18 december zijn voor de kernoverleggen van Reijmerstok en Slenaken de akten door de heren O. van Vleuten en R. Sangers ondertekend.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem