Van de bewoners en ondernemers rondom de Grachtstraat in Eys ontvangen wij signalen dat het terrein van de voormalige Pendile opnieuw niet onderhouden wordt. Vorig jaar zijn er met de woningstichting Wonen Wittem afspraken gemaakt over het onderhoud. Dit onderhoud is nu opnieuw in de slop geraakt. De overlast is inmiddels dusdanig groot, dat onderhoud op korte termijn noodzakelijk is. Vorig jaar hebben de bewoners en ondernemers zelf het initiatief genomen om het terrein eenmalig van een onderhoudsbeurt te voorzien, zodat e.a. enigszins representatief uitzag voor het jubileum van de plaatselijke schutterij. Helaas heeft woningstichting Wonen Wittem dit niet gewaardeerd. Samen met het CDA vragen wij het College om actie te ondernemen op deze situatie en hebben wij het college de volgende vragen gesteld:

  1. Bent u bekend met het gegeven dat het terrein van de voormalige Pendile niet onderhouden wordt?
  2. Heeft u woningstichting Wonen Wittem aangesproken op het niet onderhouden van het terrein?
  3. Indien nee, bent u bereid om op zeer korte termijn met woningstichting Wonen Wittem in gesprek te gaan over het onderhoud van het terrein?
  4. Bent u bereid om samen met de woningstichting te kijken naar de mogelijkheid om de bewoners/ondernemers het onderhoud (tegen vergoeding) voor hun rekening te laten nemen?