Begrotingen 2018 – Gemeenschappelijke regelingen

  De afgelopen weken hebben wij door middel van technische vragen en een tweetal auditcommissies uitgebreid gesproken over de jaarverslagen en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. In grote lijnen een positief verhaal, taken worden correct en meestal binnen het geraamde budget uitgevoerd. Vorige week zijn de begrotingen voor 2018 vastgesteld door de gemeenteraad, met uitzonder… [lees meer]

Eigen groenbedrijf voor het groenonderhoud

Gulpen-Wittem, 15 januari 2015 – De gemeente Gulpen-Wittem gaat met ingang van 1 februari 2015 van start met een eigen groenbedrijf voor het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het groenbedrijf biedt passend werk aan medewerkers, die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening (WSW’ers). In eerste instantie gaat het om werk in het… [lees meer]

Kwaliteitsverbetering groenonderhoud en meer mogelijkheden voor inwoners en (buurt)verenigingen

Tijdens de behandeling van het onderhoudsplan voor het openbaar groen, heeft onze fractie wederom gepleit voor kwaliteitsverbetering. Fractie Franssen vond en vindt het van groot belang dat er een kwaliteitsverbetering komt in het openbaar groen. Dit hebben wij reeds vanaf 2010 bepleit en daarvan willen wij de komende jaren dan ook nadrukkelijk de resultaten zien…. [lees meer]

Werkvoorzieningschap Zuid-Limburg

Fractie Franssen heeft gisteren ingestemd met de begroting voor het werkvoorzieningschap, maar wil wel nadrukkelijk meegeven aan het College dat er zorg moet worden gedragen voor de tekorten die nu ontstaan. Het komende jaar bieden de reserves van ondermeer Licom nog uitkomst om de tekorten op te vangen. Fractie Franssen wil echter niet dat in… [lees meer]