Fractie Franssen heeft gisteren ingestemd met de begroting voor het werkvoorzieningschap, maar wil wel nadrukkelijk meegeven aan het College dat er zorg moet worden gedragen voor de tekorten die nu ontstaan. Het komende jaar bieden de reserves van ondermeer Licom nog uitkomst om de tekorten op te vangen. Fractie Franssen wil echter niet dat in de toekomst deze tekorten op gemeenten worden afgewenteld en verzoekt het College om samen met de andere heuvelland gemeenten hier op aan te dringen.