Oplossing herinrichting Pendile Eys

In de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2014 is er een motie door Groenlinks en CDA ingediend inzake de situatie centrum Eys (terrein voormalige Pendile). Deze motie is destijds verworpen met dien verstande dat de portefeuillehouder wel de mogelijkheid is geboden om aan de gemeenteraad over deze kwestie een voorstel te doen. Het College heeft inmiddels… [lees meer]

Aandachtspunten herziening Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Uit een consultatie van de agenda van de Statencommissie RIF van 21 februari aanstaande hebben wij Fractie Franssen en CDA Gulpen-Wittem geconstateerd dat u in de gelegenheid wordt gesteld om aandachtspunten en opmerkingen te plaatsen voor de verdere uitwerking van het ontwerp plan herziening POL. Als coalitiepartijen hebben wij een aantal zaken onder de aandacht… [lees meer]

Starter en eigen huis bouwen? Het kan in Reijmerstok!

Gulpen-Wittem, 4 februari 2014 – De gemeente Gulpen-Wittem geeft starters de mogelijkheid om onder particulier opdrachtgeverschap een eigen huis te bouwen in Reijmerstok. Op deze manier geeft de gemeente jongeren die nieuw op de woningmarkt komen, de kans hun eigen woonwensen te definiëren en te realiseren. Ze worden in dit proces begeleid door de gemeente…. [lees meer]

Voetpaden, Parkeren en Wooneenheden

Samen met de CDA fractie hebben wij vandaag schriftelijk vragen gesteld aan het College over een tweetal voetpaden (Mechelen- Epen en het steenrotspad te Mechelen). Aan het einde van de Hoofdstraat,/ Eperweg tot het uitlopen van de bebouwde kom van Mechelen is er geen voetpad en ontstaan er tevens gevaarlijke situaties met passerend verkeer en… [lees meer]