Gulpen-Wittem, 4 februari 2014 – De gemeente Gulpen-Wittem geeft starters de mogelijkheid om onder particulier opdrachtgeverschap een eigen huis te bouwen in Reijmerstok. Op deze manier geeft de gemeente jongeren die nieuw op de woningmarkt komen, de kans hun eigen woonwensen te definiëren en te realiseren. Ze worden in dit proces begeleid door de gemeente.

De gemeente Gulpen-Wittem maakt het mogelijk dat starters hun eigen woning kunnen bouwen in particulier opdrachtgeverschap. Ook voor starters met een (beneden) modaal inkomen is eigenbouw haalbaar omdat de gemeente een starterslening kan aanbieden. Het gaat in dit kader om een kavel aan de Brede Hoolstraat in Reijmerstok.

Particulier opdrachtgeverschap
Een eigen huis bouwen lijkt een ideaal dat slechts voor een kleine groep is weggelegd. Toch worden de mogelijkheden om zelf te bouwen steeds groter. Er zijn meerdere vormen particulier opdrachtgeverschap: individueel, collectief en mede-opdrachtgeverschap. Het onderscheid tussen deze drie vormen is de mate van keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en risico. Welke vorm van particulier opdrachtgeverschap wordt toegepast voor de kavel in Reijmerstok, laat de gemeente Gulpen-Wittem over aan de starters die geïnteresseerd zijn.

Starterslening
De gemeente Gulpen-Wittem biedt jonge inwoners de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. Dat gaat met behulp van een aantrekkelijke regeling: de starterslening. Met deze lening kunnen starters mogelijk toch de woning kopen die ze op het oog hebben.

Bouwen in Reijmerstok
De kavel die de gemeente Gulpen-Wittem ter beschikking stelt aan starters om een eigen huis te bouwen, is gelegen aan de Brede Hoolstraat in Reijmerstok (806m²). In de directe nabijheid ligt basisschool St. Franciscus. Reijmerstok is een karakteristiek kerkdorp met zo’n 560 inwoners gelegen in het prachtige Zuid-Limburgse heuvellandschap.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Gulpen-Wittem, afdeling Beleid & Projecten.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem