Onveilige verkeerssituaties Mechelen

Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook… [lees meer]

OV-Toerpas wordt uitgebreid!

Fractie Franssen is zeer verheugd met de positieve resultaten van ons initiatiefvoorstel aantrekkelijk openbaar vervoer. De resultaten die recent bekend zijn geworden worden opgevolgd door uitbreiding van de OV-toerpas.De OV-ToerPas is de speciale buspas waarmee toeristen twee dagen onbeperkt en tegen een gereduceerd tarief kunnen reizen door Zuid-Limburg, alsmede naar Aken (met alle buslijnen van… [lees meer]

Met een motorvoertuig te gast in het Heuvelland? Houd rekening met elkaar!

Gulpen-Wittem, 27 april 2014 –  Iedereen beleeft het Heuvelland op zijn of haar eigen manier. De laatste jaren zien de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals steeds meer gemotoriseerd verkeer in het buitengebied. De druk op het kwetsbare heuvellandschap neemt toe. Bezoekers en omwonenden ervaren steeds vaker hinder van het gemotoriseerd verkeer. De gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals… [lees meer]

Aanpassing parkeersituatie Partij

Naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door onze fractie, wordt de parkeersituatie in Partij momenteel herzien. De onveilige en onwenselijke situatie van hinderlijk geparkeerde auto’s in de Rodestraat wordt aangepakt, door middel van een ingesteld parkeerverbod. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of de blauwe zone op de Rodestraat kan vervallen, nu het College voornemens is… [lees meer]

Bewonersavond Hilleshagerweg

Naar aanleiding van de door Fractie Franssen en CDA gestelde vragen komt er een bewonersavond over de parkeersituatie aan de Hilleshagerweg. Dit omdat er na het aanbrengen van de parkeervakken commotie is ontstaan over de parkeercapaciteit en verkeersdoorstroming. Fractie Franssen is blij met deze toezegging van het College. Wij vinden het belangrijk dat de veiligheid… [lees meer]