Naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door onze fractie, wordt de parkeersituatie in Partij momenteel herzien. De onveilige en onwenselijke situatie van hinderlijk geparkeerde auto’s in de Rodestraat wordt aangepakt, door middel van een ingesteld parkeerverbod. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of de blauwe zone op de Rodestraat kan vervallen, nu het College voornemens is op de doorgaande weg een blauwe zone in te stellen. Tot slot wordt voor de Teventweg ingezet op handhaving bij hinderlijk geparkeerde auto’s en worden verdere opties onderzocht. Download de brief, voor de volledige beantwoording.

antwoorden woningmarkt