Aanpassing parkeersituatie Partij

Naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door onze fractie, wordt de parkeersituatie in Partij momenteel herzien. De onveilige en onwenselijke situatie van hinderlijk geparkeerde auto’s in de Rodestraat wordt aangepakt, door middel van een ingesteld parkeerverbod. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of de blauwe zone op de Rodestraat kan vervallen, nu het College voornemens is… [lees meer]

Verkeerssituatie Partij

Door een aantal bewoners en weggebruikers, waaronder bewoners en (schoolgaande)fietsers zijn wij aangesproken op de onveilige verkeerssituatie aan de Rodestraat in Partij. Komend vanuit Wittem, ontstaat er bij het linksaf slaan naar de Rodestraat een verkeersonveilige situatie door geparkeerde auto’s in de bocht, waar tevens een doorgetrokken streep op het wegdek is aangebracht. Weggebruikers worden… [lees meer]

Parkeren in de kern Partij

Sinds 2008 zijn de ondernemers in Partij met uw portefeuillehouder en de desbetreffende ambtenaar bezig om een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek in de dorpskern van Partij. In een gezamenlijk overleg is eerder al de optie geopperd om geen parkeervakken te maken, maar parkeren langs de weg met de parkeerschijf in te voeren. Deze… [lees meer]

Aan de slag met A ge Wienhoes

Gemeenschapshuis A ge Wienhoes in Partij moet over een maand of veertien, vijftien helemaal opgeknapt zijn. Die toe- zegging deed wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem gisteren. Onlangs is een werkgroep samengesteld met daarin de gebruikers van A ge Wienhoes. Dat zijn onder meer de fanfare, de toneelvereniging en de carnavalsvereniging. Die werkgroep moet een programma van eisen… [lees meer]