College biedt ontwerpbegroting 2015 aan

Gulpen-Wittem, 16 oktober 2013 – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerpbegroting 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. De ontwerpbegroting voor 2015 sluit met een positief saldo van € 525.000. De meerjarenraming sluit met een structureel overschot van € 215.000  Eerste aanzet verwezenlijking collegeprogramma Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat… [lees meer]

Campagne ‘Samen kunnen we het zelf’ van start

Gulpen-Wittem, 2 september 2014 – In het kader van de veranderingen binnen het sociale domein heeft de gemeente Gulpen-Wittem, in samenwerking met de gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de publiekscampagne ‘Samen kunnen we het zelf’ opgezet. De campagne brengt eigen inwoners in beeld die zich inzetten voor anderen en meedoen in de maatschappij. Burgerkracht De zorg wordt… [lees meer]

Aan de slag met Jeugdzorg, Participatie en WMO

Op woensdagavond 26 februari hebben wij de beleidskaders Jeugdzorg, Participatie en WMO vastgesteld. Drie pijlers in een domein voor de toekomst van Gulpen-Wittem. Het motto: niet meer zorgen voor, maar zorgen dat! Voor Fractie Franssen staat een goede en volwaardige zorgverlening voor alle burgers voorop. Tijdens het afgelopen Sprekersplein is er uitgebreid ingegaan op de… [lees meer]

Maastricht-Heuvelland legt stevige basis onder uitvoering nieuwe zorg- en ondersteuningstaken

Maastricht-Heuvelland maakt zich op voor de nieuwe uitvoeringstaken op het gebied van zorg, jeugd en werk. In 2015 zijn drie nieuwe wetten van kracht (de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet) waardoor de gemeenten er nieuwe zorg- en ondersteuningstaken bij krijgen. Daar waar het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars deze taken nu… [lees meer]

Kernoverleggen in dorpen vormen hun eigen stichting

Hoewel onze gemeente bestaat uit meerdere unieke gemeenschappen streven we als inwoners vaak dezelfde belangen na. Zo vindt vrijwel iedereen het belangrijk om te leven in een mooie en veilige omgeving waarin inwoners zich gelukkig en vrij voelen. De gemeente Gulpen-Wittem vindt het dan ook belangrijk om mensen de ruimte te bieden om zelf vorm… [lees meer]