Gulpen-Wittem, 2 september 2014 – In het kader van de veranderingen binnen het sociale domein heeft de gemeente Gulpen-Wittem, in samenwerking met de gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de publiekscampagne ‘Samen kunnen we het zelf’ opgezet. De campagne brengt eigen inwoners in beeld die zich inzetten voor anderen en meedoen in de maatschappij.

Burgerkracht

De zorg wordt steeds duurder en moet door minder mensen worden opgebracht. Daarom is een omslag van denken en doen nodig. De gemeente Gulpen-Wittem streeft ernaar dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Zij regelen zoveel mogelijk hun eigen zorg en ondersteuning, eventueel met hulp van hun directe omgeving. School, buurt, verenigingen en maatschappelijke organisaties spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Kortom: ‘Samen kunnen we het zelf!’

Publiekscampagne
De gemeente Gulpen-Wittem heeft eigen inwoners gefotografeerd en geïnterviewd. Deze mensen laten zien hoe ze de zorg dichtbij huis organiseren, hoe ze samen zorgen voor het opgroeien van de jongeren en hoe ze mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Alle drie de domeinen waar de decentralisaties betrekking op hebben (zorg, werk en jeugd), zijn dus vertegenwoordigd in de campagne.

Veranderingen in het sociale domein
De gemeente Gulpen-Wittem krijgt er net als de andere gemeenten in 2015 taken bij op het gebied van jeugd, zorg en werk. Deze nemen we over van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars. Gemeenten staan dichter bij hun inwoners. Daardoor kunnen ze de zorg en ondersteuning dichter bij huis regelen in overleg met cliënten, ouders, vrijwilligers en professionals. Dat is hard nodig want de zorg wordt te duur, er zijn te veel instanties bij betrokken en er wordt te weinig gekeken naar wat inwoners op eigen kracht kunnen.

Samenwerking Maastricht-Heuvelland
De gemeente Gulpen-Wittem werkt nauw samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul aan deze grote operatie, de transformatie van het sociaal domein. Ook de publiekscampagne ‘Samen kunnen we het zelf’ wordt lokaal uitgerold in de andere gemeenten.

bron: gemeente Gulpen-Wittem.