Onveilige verkeerssituaties Mechelen

Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook… [lees meer]

Twee ton provinciale subsidie voor project landschappelijk Mechelen

Gulpen-Wittem, 15 januari 2015 – Provincie Limburg heeft twee ton subsidie toegekend aan gemeente Gulpen-Wittem voor het project ‘Landschappelijk Mechelen – rondwandeling door een tastbaar landschap’. De gemeente verwacht eveneens van waterschap Roer en Overmaas een subsidie. Het project omvat twee onderdelen: de inrichting van een landschapsparkje en het landschappelijk opwaarderen van de dorpsrand. Beide… [lees meer]

Aftrap project ‘Groene Hart Mechelen’

Op 11 maart jl. vond in Mechelen de aftrap van het project ‘Groene Hart Mechelen’ plaats. Het Groene Hart is een groen gebied in Mechelen dat omsloten wordt door de Hoofdstraat, de Commandeurstraat en de Burg. Pappersweg. Er ontstaat een groen parkgebied van circa zes hectare waar gewandeld, gespeeld en ontspannen kan worden. De uitvoering… [lees meer]

Bewonersavond Hilleshagerweg

Naar aanleiding van de door Fractie Franssen en CDA gestelde vragen komt er een bewonersavond over de parkeersituatie aan de Hilleshagerweg. Dit omdat er na het aanbrengen van de parkeervakken commotie is ontstaan over de parkeercapaciteit en verkeersdoorstroming. Fractie Franssen is blij met deze toezegging van het College. Wij vinden het belangrijk dat de veiligheid… [lees meer]

Extra parkeerplaatsen en verkeersveiligheid Mechelen – Epen: harde afspraken!

Naar aanleiding van de vragen die wij (Fractie Franssen en CDA) in november aan het college van Burgemeester en wethouders hebben gesteld, hebben wij vandaag geruststellende antwoorden ontvangen. Wat ons betreft zijn dit  harde afspraken over parkeren,  veilige voetgangersroute en woningbehoefte. Extra parkeerplaatsen bij A ge veld: In de buurt Kloosterhof en A ge Veld… [lees meer]