Gulpen-Wittem, 15 januari 2015 – Provincie Limburg heeft twee ton subsidie toegekend aan gemeente Gulpen-Wittem voor het project ‘Landschappelijk Mechelen – rondwandeling door een tastbaar landschap’. De gemeente verwacht eveneens van waterschap Roer en Overmaas een subsidie. Het project omvat twee onderdelen: de inrichting van een landschapsparkje en het landschappelijk opwaarderen van de dorpsrand. Beide gebieden worden met elkaar verbonden middels een nieuwe wandelroute. De landschapskenmerken en historie worden met dit project bereikbaar gemaakt voor jong en oud, bewoners en bezoekers van Mechelen. Bewoners zijn actief betrokken bij de planvorming, de aanleg en het beheer.

 

Het Groene Hart

Het karakter van het nu nog onbereikbare en deels verruigde gebied tussen de Hoofdstraat, Commandeurstraat, Dokter Janssenplein en Burgemeester Pappersweg wordt ontwikkeld tot een ingetogen en openbaar toegankelijk groengebied. Daarbij is met zorg naar de historie van de plek gekeken. Het gehele gebied wordt ingericht als een openbaar agrarisch landschap, waarbij de kenmerkende elementen als hoogstamboomgaarden, solitaire bomen en hagen in ere worden hersteld. Er wordt tevens een bloemrijk grasmengsel gezaaid, dat gaat dienen als een openbare pluktuin. Daarnaast wordt het historisch gebruik van bronwater ter plaatse verduidelijkt door de aanleg van een waterloop. Ook bevindt zich in Het Groene Hart een afgedekte waterput, die straks ingericht gaat worden als zitplek en waar middels een informatiebord een stukje historie verteld wordt. Voor ouderen worden er natuurlijke fitnesstoestellen aangelegd.

 

De Dorpsrand

De landschappelijke kwaliteit van de oostelijke dorpsrand van Mechelen wordt verbeterd door de aanleg van groen en verbetering van de natuurlijke waterlopen (Mechelerbeek en Elzetergrub). Het gebied rondom het voormalige openluchttheater (tegenwoordig de kapel of Mariagrot genoemd) krijgt een opknapbeurt en opnieuw bruikbaar gemaakt voor evenementen. Om de jeugd op speelse wijze kennis te laten maken met het aanwezige watersysteem wordt onder meer een watercascade aangelegd waar kinderen met behulp van een handpomp water in de bypass kunnen laten stromen. Zo wordt uitleg gegeven aan de wijze waarop inwoners van Mechelen vroeger aan het (drink)water kwamen.

 

Innovatief project

Tussen het plangebied van ‘Het Groene Hart’ en ‘De Dorpsrand’ wordt letterlijk een verbinding gelegd door het creëren van een wandelroute genaamd ‘Landschappelijk rondje Mechelen’. De route voert als een ware meander slingerend langs de meest interessante plekjes in Mechelen. Lopende langs deze route wordt het besef over de aanwezige kwaliteiten in historisch en landschappelijk perspectief zichtbaar. Op vrijwel alle plekken is de wandeling toegankelijk voor minder validen, mensen met een rolstoel, loopwagen of kinderwagen. Innovatief is de mogelijkheid voor particulieren om in de toekomst een fruitboom te adopteren of te sponseren (crowdfunding).

 

Actieve betrokkenheid van plaatselijke bevolking

Het initiatief voor natuurlijke speelplekken is uit de buurt zelf gekomen en samen met bewoners, ondernemers, gemeente Gulpen-Wittem, stichting IKL en waterschap Roer en Overmaas verder ontwikkeld tot het project ‘Landschappelijk Mechelen – rondwandeling door een tastbaar landschap’. De stichting Mechelen Beleefbaar Groen is straks actief betrokken bij de aanleg en het beheer. Verantwoordelijk wethouder Piet Franssen: “Een fantastisch en bovenal innovatief project dat met name dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van eigen inwoners en ondernemers van de grond is gekomen. Er zal een ware kwaliteitsimpuls gegeven worden aan de kern Mechelen. Jong en oud kunnen straks volop van de nieuwe wandeling en het landschapsparkje gaan genieten.”

Gedeputeerde Ger Koopmans: “Dit plan met zoveel actieve inwoners verdient onze steun.”

 

De totale kosten van het project zijn geraamd op circa 550.000 euro. De uitvoering zal naar verwachting in de tweede helft van 2015 starten. In het voorjaar wordt een inloopmiddag voor omwonenden en andere belanghebbenden georganiseerd.