Op 11 maart jl. vond in Mechelen de aftrap van het project ‘Groene Hart Mechelen’ plaats. Het Groene Hart is een groen gebied in Mechelen dat omsloten wordt door de Hoofdstraat, de Commandeurstraat en de Burg. Pappersweg. Er ontstaat een groen parkgebied van circa zes hectare waar gewandeld, gespeeld en ontspannen kan worden.

De uitvoering van het groene hart hangt samen met de ontwikkeling van de oostelijke dorpsrand van Mechelen. Door het herinrichten van de Elzettergrub en de aanleg van een natuurspeelplek wordt dit gebied opgewaardeerd en ontstaat een voor bewoners en bezoekers van Mechelen aantrekkelijk ‘dorpsommetje’. Er wordt een groen gebied van circa zes hectare als park en speelplek gecreëerd, dat voor een groot gedeelte particulier eigendom is en door het ontbreken van paden beperkt toegankelijk.

“Er wordt een mooi ingetogen en openbaar groengebied ontwikkeld met behoud van het agrarische karakter”, aldus wethouder Jan Bormans. Om dit te bereiken zijn met een aantal grondeigenaren afspraken gemaakt die in een gezamenlijke bijeenkomst werden geformaliseerd door het ondertekenen van overeenkomsten.

Naast de medewerking van de grondeigenaren is betrokkenheid van de bewoners een belangrijke succesfactor. Deze betrokkenheid resulteerde in het oprichten van de stichting ‘Mechelen beleefbaar groen’. De bestuursleden van deze stichting in oprichting waren eveneens bij de aftrapbijeenkomst aanwezig. De voorzitter, de heer Jo Kockelkoren, maakte van de gelegenheid gebruik om de grondeigenaren te bedanken voor hun medewerking en benadrukte dat de stichting zich, naast het herinrichten en verbinden van de twee deelgebieden, zal inspannen om bewonersparticipatie te bevorderen.

Wethouder Jan Bormans maakte van de gelegenheid gebruik om aan één van de betrokken grondeigenaren, mevrouw Bosch-Vluggen, een replica van het vakwerkhuis waarin zij woont aan te bieden.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem
Foto: Al Rekko