Naar aanleiding van de vragen die wij (Fractie Franssen en CDA) in november aan het college van Burgemeester en wethouders hebben gesteld, hebben wij vandaag geruststellende antwoorden ontvangen. Wat ons betreft zijn dit  harde afspraken over parkeren,  veilige voetgangersroute en woningbehoefte.

Extra parkeerplaatsen bij A ge veld:
In de buurt Kloosterhof en A ge Veld worden 20 extra parkeerplaatsen gerealiseerd in samenwerking met de woningstichting Wittem. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid van parkeerplaatsen gedurende de grootschalige renovatie bij A ge Veld.  Fractie Franssen blijft zich inzetten voor sanering van het woonwagenkamp aan de Hilleshagerweg te Mechelen om ook hier in de toekomst de parkeercapaciteit uit te breiden voor de bewoners, bezoekers aan de brede maatschappelijke voorziening en verfraaiing van de gehele buurt.

Wegafscheiding voor voetgangers op de Eperweg:
Daarnaast hadden wij onze zorgen uitgesproken voor een veilige route voor voetgangers op de doorgaande weg van Epen naar Mechelen (Eperweg). Ook hier hebben wij de toezegging dat er een extra afscheiding komt tussen het gemotoriseerd en wandelend verkeer.

Verbetering Steenrotspad nabij BMV Mechelen:
Bij de ontwikkeling van het Groene Hart in Mechelen, dat in 2014 van start gaat wordt ook het Steenrotspad nabij de basisschool vernieuwd en zal de straatverlichting geoptimaliseerd worden, door deze anders te plaatsen. Dit betekent een betere looproute voor de schoolgaande kinderen en de bezoekers aan de brede maatschappelijke voorziening, overdag en in de avonduren!

Onderzoek woonbehoefte jongeren en ouderen:
Tot slot is het College bezig met een onderzoek naar de woonbehoefte van jongeren en ouderen binnen onze gemeente. Later dit jaar wordt bekend gemaakt wat dit concreet betekent voor het aantal en soort wooneenheden per dorp binnen de gemeente. Vast staat wel dat de woningcorporaties wettelijk verplicht zijn om voldoende aanbod in de lagere huurklasse beschikbaar te hebben.

Wij wachten nu nog op de beantwoording over de inspraak en aanpassing van de parkeersituatie aan de Hilleshagerweg.

Download hier de volledige beantwoording:
antwoorden woningmarkt