Gemeente ontvangt financiële impuls voor versterking leefbaarheid

Gedeputeerde Staten hebben besloten om gemeente Gulpen-Wittem een projectsubsidie toe te kennen van € 528.168,- Deze is bedoeld om een aantal deelprojecten op gebied van natuur, landschap en stedelijk groen binnen de gemeente vlot te trekken. Versterking van de leefbaarheid, het groen en de sociale cohesie vormen de sterkste argumenten voor toekenning van deze substantiële… [lees meer]

Aftrap project ‘Groene Hart Mechelen’

Op 11 maart jl. vond in Mechelen de aftrap van het project ‘Groene Hart Mechelen’ plaats. Het Groene Hart is een groen gebied in Mechelen dat omsloten wordt door de Hoofdstraat, de Commandeurstraat en de Burg. Pappersweg. Er ontstaat een groen parkgebied van circa zes hectare waar gewandeld, gespeeld en ontspannen kan worden. De uitvoering… [lees meer]

Inwoners met uitkering gaan actief aan de slag in buurtteam

Gulpen-Wittem, 11 maart 2014 – Zeven inwoners uit de gemeente Gulpen-Wittem die cliënt zijn bij de sociale dienst Pentasz, gaan ervaring en arbeidsritme opdoen in een zogenaamd buurtteam. Dit is een initiatief van de gemeente Gulpen-Wittem in samenwerking met Pentasz. Op dinsdag 11 maart verwelkomden wethouder Piet Franssen en directeur Jos Saes de zeven inwoners… [lees meer]

Kernoverleggen in dorpen vormen hun eigen stichting

Hoewel onze gemeente bestaat uit meerdere unieke gemeenschappen streven we als inwoners vaak dezelfde belangen na. Zo vindt vrijwel iedereen het belangrijk om te leven in een mooie en veilige omgeving waarin inwoners zich gelukkig en vrij voelen. De gemeente Gulpen-Wittem vindt het dan ook belangrijk om mensen de ruimte te bieden om zelf vorm… [lees meer]