Gulpen-Wittem, 11 maart 2014 – Zeven inwoners uit de gemeente Gulpen-Wittem die cliënt zijn bij de sociale dienst Pentasz, gaan ervaring en arbeidsritme opdoen in een zogenaamd buurtteam. Dit is een initiatief van de gemeente Gulpen-Wittem in samenwerking met Pentasz. Op dinsdag 11 maart verwelkomden wethouder Piet Franssen en directeur Jos Saes de zeven inwoners en werd er officieel een aftrap van het buurtteam gegeven.

 

Meedoen in de maatschappij

Het belangrijkste doel van het buurtteam is uitkeringsgerechtigden te laten meedoen in de maatschappij en arbeidservaring op te doen. Zij leren belangrijke zaken zoals het hebben van een arbeidsritme, samenwerken in een team, omgaan met gezag en het opvolgen van instructies. Hierdoor wordt de afstand naar de arbeidsmarkt verkleind en de uitstroom naar werk bevorderd.

 

Bijdrage leveren aan de leefbaarheid in eigen buurt

Het buurtteam gaat aan de slag om de openbare ruimte in Gulpen-Wittem schoon en proper te houden. Dit komt bovenop de reguliere (onderhouds)werkzaamheden die onder meer de buitendienst Gulpen-Wittem uitvoert. De deelnemers in het buurtteam zijn allen woonachtig binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Ze leveren met hun inzet dus een bijdrage aan de leefbaarheid in de eigen buurt. Ook draagt het buurtteam bij aan een positieve maatschappelijke beeldvorming. Anderen zien dat mensen actief zijn voor hun uitkering. De deelnemers vervullen op deze wijze een voorbeeldfunctie voor andere mensen in soortgelijke omstandigheden.

Projectdetails

De deelnemers van het buurtteam werken met behoud van uitkering gericht op re-integratie en arbeidsontwikkeling gedurende een periode van maximaal 26 weken. Het streven is om cliënten zoveel als mogelijk al tijdens de projectduur te laten door- en uitstromen naar werk.

Het project buurtteam loopt in eerste instantie van medio maart 2014 tot medio september 2014.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem