Gebiedsvisie Gulperberg

De ontwikkelingen op de Gulperberg hebben al jaren een hoop stof doen opwaaien. Stof die niet alleen van deze tijd is, maar impliciet verbonden is met de geschiedenis van onze fractie. Zoals velen onder u weten was minimale ontwikkeling op de Gulperberg een van onze speerpunten en dat is het nog steeds! Toen wij als raad… [lees meer]

“Heuvelland moet bij de tijd blijven”

Algemene Beschouwingen – begroting 2013

Als onze fractie een motto had dan was het waarschijnlijk ‘geen woorden, maar daden’, maar aangezien één van onze fractiegenoten een Ajax hart heeft en dit een Feyenoord slogan betreft, zal dit er waarschijnlijk niet snel van komen. Dit motto is wel van toepassing op deze begroting en onze algemene beschouwing, wij zijn van mening… [lees meer]

Fractie Franssen en CDA willen regionale aanpak voor aanleg Glasvezelinfrastructuur

Vorig jaar april hebben een aantal gemeenten binnen onze regio samen met Gedeputeerde Staten van Limburg een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. (bron: onderzoek draadloos breedband in het buitengebied i.s.m. provincie Limburg 7 april 2011) Inmiddels hebben de fracties Franssen en CDA (Gulpen-Wittem) bij hun eigen College nagevraagd wat de stand van zaken is… [lees meer]

Haalbaarheidsonderzoek Openbaar Vervoer

Fractie Franssen en CDA hebben vorig jaar oktober een initiatiefvoorstel ingediend om het openbaar vervoer in het heuvelland te verbeteren. Als onderdeel van het voorstel is er een haalbaarheidsonderzoek gestart voor aantrekkelijk c.q. gratis openbaar vervoer. Uit de eerste gesprekken die de gemeente met Veolia, Omnibuzz en de VVV heeft gevoerd zijn diverse vervolstappen gezet… [lees meer]