Vorig jaar april hebben een aantal gemeenten binnen onze regio samen met Gedeputeerde Staten van Limburg een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. (bron: onderzoek draadloos breedband in het buitengebied i.s.m. provincie Limburg 7 april 2011)

Inmiddels hebben de fracties Franssen en CDA (Gulpen-Wittem) bij hun eigen College nagevraagd wat de stand van zaken is omtrent deze ontwikkelingen. (dit schrijven alsmede de antwoorden treft u aan als bijlage I en bijlage II) Daaruit hebben wij geconcludeerd dat er op dit moment geen volledige marktwerking tot stand komt voor de aanleg van dit netwerk in het heuvelland. Dit komt door het omvangrijke buitengebied van de heuvelland gemeenten, waardoor de kosten voor de aanleg vele male hoger zijn dan in andere gebieden en daardoor niet aantrekkelijk genoeg zijn voor commerciële aanleg.

Overal in Nederland zijn er initiatieven opgestart om het aanleggen van glasvezel te versnellen, daar ook commerciële marktpartijen hun interesse tonen. De fracties Franssen enCDA vinden het voor de regio Maastricht – Heuvelland van belang om daar waar mogelijk mee te gaan in deze ontwikkelingen om een wereld aan mogelijkheden voor werken, studeren en ontspannen in Zuid-Limburg te realiseren.

Middels een brief aan alle bestuurders in de regio Maastricht – Heuvelland van onze pogingen om in het heuvelland een dekkend glasvezelnetwerk te verkrijgen hopen wij meer samenwerking te krijgen. Voor een gemeente als Gulpen-Wittem alleen is het niet mogelijk om op eigen kracht een dergelijk grootschalig project te realiseren, vanwege ons omvangrijk buitengebied.  Echter door de krachten te bundelen met regiobestuurders kunnen wij wel werken aan een dekkend glasvezelnetwerk in Maastricht-Heuvelland in samenwerking met private partijen.

Verder hopen wij dat door gezamenlijk op te trekken we voorkomen dat de private partijen zich beperken tot de meest aantrekkelijke gebieden en het omvangrijke buitengebied wordt buitengesloten (zoals dit in het verleden met de andere infrastructurele voorzieningen is gebeurd).

 02_25_april_2012_antwoord___vervolg_glasvezelnetwerk

01_29_maart_2012___Franssen_en_CDA_vervolg_glasvezelnetwerk_Gulpen_Wittem

00_20120907_Glasvezelregiobrief_01