“Heuvelland moet bij de tijd blijven”

Ruime meerderheid voor Gemeentebegroting 2013 – Coalitie op koers! samen werken aan de toekomst

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft gisteren (8 november 2012) de gemeentebegroting 2013 vastgesteld. Onze fractie dankt dan in eerste plaats ook de andere partijen voor hun inbreng en goede samenwerking tijdens deze begrotingsbehandeling, het College en ook het ambtelijk apparaat voor hun voorbereiding. Tijdens de begrotingsbehandeling 2013 heeft onze fractie met name aandacht gevraagd… [lees meer]

Motie Glasvezelnetwerk – Regionale solidariteit!

Toelichting bij de motie glasvezelnetwerk – begroting 2013 Naar aanleiding van de recent gestuurde brief aan de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland samen met het CDA, over het feit dat er geen dekkend glasvezelnetwerk tot stand komt in onze regio. Wij hebben de afgelopen dagen met onze collega fracties: Balans, Brants, GroenLinks en PvdA gezamenlijk… [lees meer]

Fractie Franssen en CDA willen regionale aanpak voor aanleg Glasvezelinfrastructuur

Vorig jaar april hebben een aantal gemeenten binnen onze regio samen met Gedeputeerde Staten van Limburg een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. (bron: onderzoek draadloos breedband in het buitengebied i.s.m. provincie Limburg 7 april 2011) Inmiddels hebben de fracties Franssen en CDA (Gulpen-Wittem) bij hun eigen College nagevraagd wat de stand van zaken is… [lees meer]

Antwoorden Glasvezelnetwerk

Fractie Franssen heeft enige tijd geleden samen met het CDA vragen gesteld omtrent de aanleg van een glasvezelnetwerk in Gulpen-Wittem. In de beantwoording van het College valt te lezen dat de leveranciers van glasvezel op dit moment weinig potentie zien in de aanleg van dit netwerk, behoudens de kernen Gulpen- en Wijlre. Dit komt mede… [lees meer]