Toelichting bij de motie glasvezelnetwerk – begroting 2013

Naar aanleiding van de recent gestuurde brief aan de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland samen met het CDA, over het feit dat er geen dekkend glasvezelnetwerk tot stand komt in onze regio. Wij hebben de afgelopen dagen met onze collega fracties: Balans, Brants, GroenLinks en PvdA gezamenlijk een motie voorbereid om een dekkend glasvezelnetwerk in onze gemeente kracht bij te zetten.

De aandacht voor dit netwerk blijkt zeker noodzakelijk nu uit het laatste gehouden overleg van de regio Maastricht- Heuvelland is gebleken dat deze multifunctionele kabel is doorgeknipt in plaats van aan elkaar gelust, een verontrustende storing in het signaal mogen wij wel zeggen. Daarbij moeten wij ook uit de media constateren dat bepaalde “collega”  gemeenten reeds de krenten uit de pap weggeven als het gaat om de aanleg van glasvezel en daarbij “verwachten” dat het uiteindelijk toch wel goed komt.

Voorzitter helaas, moeten wij dan toch aangeven dat als we terugkijken naar het verleden in bepaalde buitengebieden het tegendeel bewezen is. Zij wachten nu nog op ‘basis infrastructurele voorzieningen’. Ook elders in Nederland werden deze verwachtingen gekoesterd, totdat de kabel daadwerkelijk de grond inging, daar waar het meeste rendement te vinden was en er geconstateerd moest worden dat de buitengebieden niet meegenomen werden en niet meegenomen zullen worden in de nabije toekomst.

Als het aan onze fractie ligt willen we dat nu juist voorkomen, door een regionale aanleg kunnen we juist mogelijkheden creëren voor werk, zorgverlening aan hulpbehoevende verlenen (met de maatregelen van het nieuwe kabinet lijkt ons dat best essentieel! (door middel van Telezorg) en meer studie en recreatiemogelijkheden benutten.

Het belangrijkste voorzitter vinden wij echter regionale solidariteit, door samen met onze omringende gemeenten in de samenwerking Maastricht-Heuvelland dit onderwerp goed en stevig aan te pakken kunnen we kosten besparen en de effectiviteit vergroten. Als het aan de Europese Commissie ligt zouden we als we snel zijn zelfs naast een mooie landschappelijke tuin, ook een proeftuin kunnen voor digitale ontwikkeling.

Wij vragen het College dan ook om dit onderwerp wederom onder de aandacht te brengen in de regio Maastricht – Heuvelland en ons te informeren over de vervolgstappen als mede de mogelijkheden en consequenties in het voorjaar van 2013.

Raadslid Robbert Dautzenberg