Aanpassing parkeersituatie Partij

Naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door onze fractie, wordt de parkeersituatie in Partij momenteel herzien. De onveilige en onwenselijke situatie van hinderlijk geparkeerde auto’s in de Rodestraat wordt aangepakt, door middel van een ingesteld parkeerverbod. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of de blauwe zone op de Rodestraat kan vervallen, nu het College voornemens is… [lees meer]

Vrijliggende fietspaden tussen Epen en Mechelen

Fractie Franssen is blij met de uitwerking van gezamenlijk met het CDA gemaakte initiatiefvoorstel veilig fietsen. In 2014 wordt er verder uitvoering gegevens aan de realisatie van de vrijliggende fietspaden tussen Epen en Mechelen. Dit nadat eerder de fietsveiligheid tussen Partij en Mechelen en Wahlwiller-Mechelen is verbeterd. Lees hieronder het persbericht van de gemeente Gulpen-Wittem:… [lees meer]

Gemeente krijgt pluim voor FIETSVEILIGHEID

De gemeente Gulpen-Wittem heeft afgelopen maandag van de fietsersbond een pluim ontvangen voor het goede werk dat verricht is op het gebied van fietsveiligheid. Door  de fietsersbond wordt de gemeente geprezen voor haar inzet en oplossingen en wordt daarnaast als een voorbeeld gezien voor andere gemeenten. De fietsveiligheid is in Gulpen-Wittem met name verhoogt door… [lees meer]

Fietsveiligheid

Ook dit lijkt een vastagendapunt te worden, op zich niet slecht dat alle fracties de veiligheid van met name schoolgaande fietsers hoog in het vaandel hebben staan, maar om er nu elke keer weer op terug te komen is zinloos. Wij hebben slechts beperkte financiële middelen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en willen… [lees meer]