De gemeente Gulpen-Wittem heeft afgelopen maandag van de fietsersbond een pluim ontvangen voor het goede werk dat verricht is op het gebied van fietsveiligheid. Door  de fietsersbond wordt de gemeente geprezen voor haar inzet en oplossingen en wordt daarnaast als een voorbeeld gezien voor andere gemeenten. De fietsveiligheid is in Gulpen-Wittem met name verhoogt door het realiseren van fietsstroken (op verzoek van Fractie Franssen en CDA) en het aanleggen (2012) van vrijliggende fietspaden tussen Epen – Partij (op verzoek van Fractie Franssen en CDA). Daarnaast draagt het initiatiefvoorstel dat is ingediend door de coalitie met een grote opsomming van uitvoeringstaken voor fietsveiligheid bij aan het daadwerkelijk realiseren daarvan. De Fractie Franssen en CDA kijken daar bij de woorden van de raadsleden Dautzenberg en Laheij tevreden bij, maar we blijven alert en aan de slag voor de fietsveiligheid in onze gemeenten.