Ook dit lijkt een vastagendapunt te worden, op zich niet slecht dat alle fracties de veiligheid van met name schoolgaande fietsers hoog in het vaandel hebben staan, maar om er nu elke keer weer op terug te komen is zinloos. Wij hebben slechts beperkte financiële middelen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren en willen brede fietssugestiestroken aanleggen door werk met werk uit te voeren. Het aanleggen van gescheiden fietspaden is en blijft voor deze gemeente onbetaalbaar. Daarnaast wil Fractie Franssen op korte termijn inzetten op de alternatieve verkeersluwe fietsroutes zoals de route Overgeul naar Gulpen. Wij pleiten dan ook om deze route dusdanig in te richten dat deze voor fietsers goed toegankelijk is en dat ook hier aandacht wordt besteed aan de sociale veiligheid.